styrkir

Category Archives: styrkir

styrkir

Styrkir til verkefna í þágu barna árið 2019

Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar styrki á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna. Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út umsókn á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins og senda það síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar [email protected] að lokinni útfyllingu.
Nánari upplýsingar er að finna hér.

Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Reykjavík 31. janúar 2019
Barnavinafélagið Sumargjöf

styrkir

Afhending styrkja 2018

Í upphafi árs 2018 auglýsti Sumargjöf eftir umsóknum um styrki til verkefna í þágu barna. Alls bárust 40 umsóknir. Stjórn félagsins komst að þeirri niðurstöðu að veita þrettán styrki að þessu sinni. Styrkirnir voru afhentir í Grænuborg sunnudaginn 6. maí 2018. Eftirtalin verkefni hlutu styrki (til að fá nánari lýsingu á verkefnunum veljið hvert verkefni fyrir sig):

1. Trúðavaktin – íslensku sjúkrahústrúðarnir.

Trúðavaktina skipa faglega þjálfaðir leikarar sem allir eiga sinn sjúkrahústrúð. Markmið sjúkrahústrúða er að gleðja og létta lundina, bæði hjá veikum börnum og fjölskyldum þeirra. Trúðavaktin heimsækir Barnaspítala Hringsins einu sinni í viku, tveir og tveir trúðar í senn. Þjónustan er fjármögnuð utan heillbrigðiskerfinsins og er  spítalanum að kostnaðarlausu. Styrkur Sumargjafar er ætlaður til að greiða laun trúðanna í tvo mánuði. –

Styrkþegi: Trúðavaktin

Tengiliður: Agnes Þorkelsdóttir Wild

2. Veggmynd á tengigangi Barna- og Kvennadeildar Landspítalans.

Verkefnið er gríðarstór myndskreyting sem máluð er beint á veggi og loft langs gangs sem tengir saman Barna- og Kvennadeild Landspítalans við Hringbraut og jafnframt texti og myndefni að barnabók sem ætluð er börnum og aðstandendum þeirra. Myndefni bókarinnar er sótt í veggmyndina.

Styrkþegi: Arnór Kári Egilsson

3. Spítalablöðrur.

Verkefnið felst í því að styrkþeginn heimsækir Barnaspítala Hringsins vikulega og gerir blöðrudýr fyrir börnin sem þar eru. Þá kemur hann með blöðrur og pumpur svo krakkarnir geti sjálfir gert blöðrudýr með honum.

Styrkþegi: Daníel Sigríðarson

4. Sumardagurinn fyrsti – dagur barnanna.

Sumardagurinn fyrsti – dagur barnanna er sýning sem var opnuð á sumardaginn fyrsta 19. apríl sl. í Ráðhúsinu. Sýningin fjallar um tilurð og þróun barnamenningar með hliðsjón af sumardeginum fyrsta og sögu hans. Grunnhugmynd sýningarinnar og meginmarkmið er að vekja athygli á mikilvægi sumardagnsins fyrsta fyrir velferð barna og þróun barnamenningar í Reykjavík 1918 – 2018.

Styrkþegi: Björg Bjarkey Kristjánsdóttir

5. Ferðast um fullveldið – sögur af fullvalda börnum.

Um er að ræða tónleika og útgáfu á nýju tónlistarævintýri við nýjar sögur og ljóð eftir Þórarin Eldjárn og nýja tónlist Elínar Gunnlaugsdóttur. Þórarinn semur barnaljóð og sögur sem fjalla um börn á fullveldistímanum frá 1918 – 2018. Tekin eru fyrir tíu ártöl, 1918, 1928 o.s.frv. og búin til saga og ljóðatexti sem passar við hvert ártal. Stúlkur og drengir segja þá frá atburði í lífi sínu og kynna þannig fyrir yngstu kynslóðinni hvernig líf Íslendinga var á árunum 1918 – 2018 og þær breytingar sem orðið hafa. Gefin verður út myndskreytt bók og hljómdiskur og dagskráin flutt í Hörpu 18. nóvember 2018.

Styrkþegi og tengiliður: Elín Gunnlaugsdóttir

6. Tákn með tali tekið lengra – Þróun námskeiðs ásamt bæklingi með hagnýtum leiðbeiningum.

Markmiðið er að þróa og innleiða hnitmiðað og áhrifaríkt námskeið í notkun tjáskiptamátans TMT (tákn með tali) fyrir foreldra og starfsmenn leikskóla þar sem aðferðin er tekin lengra en áður með það að leiðarljósi að fjölga tækifærum barna með seinkun, frávik og/eða alvarlega röskun í málþroska til að gera sig skiljanleg og tjá sig fyrr og meira en ella.

Styrkþegi: Eyrún Ísfold Gísladóttir

7. Vefnámskeið í íslensku fyrir snjalltæki ætlað 5 til 7 ára börnum.

Snjalltækjavæðing grunnskóla hefur ekki leitt af sér aukið framboð námsefnis og þörfin á stafrænu íslensku efni fyrir börn hefur aldrei verið meiri. Að mati Menntamálastofnunar er gríðarleg vöntun á námsefni í íslensku fyrir börn með annað tungumál. Verkefninu er ætlað að koma til móts við þessa þörf með því að framleiða vandað námsefni í íslensku fyrir aldurshópinn 5 – 7 ára. Þróað verður aðgengilegt, skemmtilegt og gagnvirkt 60 klst. námsefni með leikjaívafi í íslensku sem öðru máli fyrir börn á leikskólaaldri og í fyrstu bekkjum grunnskóla, jafnt börn sem eiga erlent mál að móðurmáli og íslensk börn sem alist hafa upp í öðru málumhverfi.

Styrkþegar: Birna Arnbjörnsdóttir og Halldóra Jóhanna Þorláksdóttir

Tengiliður: Halldóra Jóhanna Þorláksdóttir

8. Auðvitað get ég – Myndbandagerð fyrir börn úr innflytjendafjölskyldum á Íslandi.

Verkefninu er ætlað að styðja börn og fjölskyldur þeirra af erlendum uppruna í íslensku samfélagi við að aðlagast og öðlast færni til að lifa og starfa til fullnustu í íslensku samfélagi. Myndböndin eru ætluð til að fræða börnin um ýmsa hagnýta samfélagsþætti eins og

 1. Hvert get ég leitað ef ég þarf aðstoð? Til lögreglu, barnaverndar, félagsþjónustu, námsráðgjafa o.s.frv.
 2. Þekkja stofnanir á Íslandi og hlutverk þeirra
 3. Mannréttindi barna
 4. Kvenréttindi
 5. Barnamenning
 6. Unglingamenning
 7. Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu
 8. Heilbrigðisþjónusu o.fl.

Að verkefninu koma um 20 börn af ýmsum þjóðernum sem búa á Íslandi. Þau skipuleggja viðtöl, skrifa handrit fyrir myndböndin, sjá um upptökur og klippa myndböndin með aðstoð verkefnisstjóra.

Styrkþegi og tengiliður: Jamil Kouwatli

9. Sumarbúðir fyrir syrgjandi börn.

Sumarbúðir fyrir syrgjandi börn er ætlað börnum sem misst hafa náinn ástvin. Um er að ræða tilraunaverkefni sem var haldið helgina 20.-22. apríl sl. í Vindáshlíð í fyrsta sinn. Þörfin fyrir búðir af þessu tagi er brýn að sögn Jónu Hrannar Bolladóttur sem fer fyrir verkefninu sem heitir Örninn og er fyrirhugað er að hafa aðrar búðir í haust.

Tengiliður: Jóna Hrönn Bolladóttir

10. Reykjavík barnanna.

Reykjavík barnanna verður ríkulega myndskreytt bók um höfuðborgina og nágrenni hennar. Hún er framhald Íslandsbókar barnanna sem kom út árið 2016 og styrkþeginn, Linda Ólafsdóttir, myndskreytti. Nýja bókin er ætluð börnum, ungmennum og fólki á öllum aldri sem langar að fræðast um Reykjavík og nágrenni í máli og myndum. Markmið verkefnisins er að kynna höfuðstað Íslands, sögu hans, mannlíf og náttúru. Bókin er unnin í samstarfi við Margréti Tryggvadóttur sem skrifar bókina.

Styrkþegi: Linda Ólafsdóttir

11. Þinn besti vinur – Forvarnamyndbönd fyrir börn og unglinga um kvíða og þunglyndi.

Hópur sálfræðinga í samvinnu við leikara og framleiðslufyrirtæki vinnur að gerð stuttra myndbanda um þunglyndi og kvíða fyrir unglinga og ungt fólk. Myndböndin verða opin öllum á vef verkefnisins, thinnbestivinur.is og hugsuð sem forvörn til að sporna við þróun lyndisraskana hjá unglingum. Þeim er ætlað að vera fræðandi og skemmtileg þar sem grundvallaratriði í hugrænni atferlismeðferð (HAM) eru kynnt en HAM er gagnreynd meðferð við kvíða og þunglyndi. Myndböndin eiga að vera almennt fræðsluefni en einnig til notkunar í einstaklings- eða hópmeðferð við kvíða og þunglyndi.

Styrkþegi og tengiliður: Sólveig Hlín Kristjánsdóttir

12. Síðasta lestrarátak Ævars Vísindamanns

Veturinn 2014 – 2015 stóð Ævar Þór Benediktsson fyrir Lestrarátaki Ævars vísindamanns í fyrsta sinn. Markmiðið var einfalt að hans sögn; að vekja áhuga barna á lestri á nýjan og skemmtilegan hátt. Átakið virkaði þannig að fyrir hverjar þrjár bækur sem krakkar í 1.-7. bekk lásu fylltu þau út lestrarmiða sem skilað var í sérstakan lestrarátakskassa sem var á hverju skólabókasafni. Í lok átaksins voru allir kassarnir sendir til Ævars sem dró út fimm börn sem fengu í verðlaun að verða persónur í risaeðluævintýrabók sem bar titilinn Risaeðlur í Reykjavík. Viðbrögðin við átakinu fóru fram úr björtustu vonum og hefur Ævar endurtekið leikinn árlega nokkrum sinnum síðan og börnum sem taka þátt fjölgar sífellt. Ævar hótar því nú að endurtaka leikinn í síðasta sinn og verðum við bara að vona að hann standi ekki við þau orð sín.

Styrkþegi: Ævar Þór Benediktsson

13. Dyndilyndi

Verkefnið felst í hljóðritun og útgáfu á átta nýjum sönglögum Megasar í nýjum útsetningum Þórðar Magnússonar. Lögin eru hugsuð fyrir börn á leikskólaaldri og yngstu bekki grunnskóla. Flytjendur og skipuleggjendur eru nemendur úr Tónlistardeild Listaháskóla Íslands í samstarfi við Mengi Records sem styrkir og sér um útgáfu. Lögin segja frá dýrum, heimkynnum þeirra, ástum og lífsbaráttu og eru sprottin frá hugmyndum barna. Í glænýjum útsetningum Þórðar Magnússonar fyrir strengjakvartett og rödd eignast lögin nýtt og litríkt líf. Skipuleggjendur og flytjendur eru allir nemendur úr Listaháskóla Íslands.

Styrkþegar og tengiliðir: María Sól Ingólfsdóttir og Agnes Eyja Gunnarsdóttir

styrkir

Umsókn um styrk árið 2018

Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar styrki á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út umsókn á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins og senda það síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar [email protected] að lokinni útfyllingu.

 • Umsóknareyðublað um styrk frá Barnavinafélaginu Sumargjöf (PDF)
  Vistið eyðublaðið á skjáborð tölvunnar og notið Adobe Reader til að opna skjalið og fylla út umsóknina. Hér er hægt að nálgast Adobe Reader.

Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018.

Reykjavík, 17. janúar 2018
Barnavinafélagið Sumargjöf

Póstfang: Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Tölvupóstfang: [email protected]
Vefur: sumargjof.is

styrkir

Afhending styrkja 2017

 


Sumargjöf hefur undanfarin ár verið styrktaraðili málefna sem varða heill barna. Í upphafi árs 2017 voru auglýstir styrkir til rannsókna, lista og þróunarverkefna sem geta nýst börnum á leik- og grunnskólaaldri. Alls bárust 35 áhugaverðar umsóknir. Ákveðið var að veita ellefu styrki, samtals 6.360.000 krónur. Styrkirnir voru afhentir í Grænuborg sunnudaginn 7. maí 2017. Eftirtalin verkefni hlutu styrki (til að fá nánari lýsingu á verkefnunum veljið hvert verkefni fyrir sig):

1. Natur – Kultur – Retur

Samstarfsverkefni 42 nemenda í 6. bekk Síðuskóla á Akureyri og 50 jafnaldra þeirra í grunnskóla í Danmörku. Samstarfið snýst um að kynnast náttúru og menningu þjóðanna sem tengjast tungumálunum og náttúrunni og gagnkvæmum heimsóknum hópanna. Verkefnið er stórt og er nýlunda að hefja samstarf milli landa með svo unga nemendur.

Tengiliðir: Jóhanna Ásmundsdóttir og Jónína Sveinbjörnsdóttir umsjónarkennarar 6. bekkjar í Síðuskóla, Akureyri.

2. Gæðaþjónusta fyrir barnafjölskyldur – rannsóknarverkefni á krabameinsdeild LSH

Síðastliðin þrjú ár hefur þverfaglegur hópur sérfræðinga hjá Landspítala (LSH), Krabbameinsfélagi Íslands og Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd unnið að rannsókn á stöðu barna sem misst hafa foreldri úr krabbameini. Lokið er þremur hlutum rannsóknarinnar og styrkti Sumargjöf þriðja hluta rannsóknarinnar á síðasta ári. Niðurstöður leiddu til að ákveðið var að efna til 6 mánaðar þróunar- og tilraunaverkefnis sem fjórða og lokahluta rannsóknarinnar  og er hér veittur styrkur til þess hluta. Sá hluti er tilrauna- eða þróunarverkefni sem felur í sér veitta gæðaþjónustu í 6 mánuði. – Rannsóknarhópurinn samanstendur af sérfræðingum á LSH, Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands og dr. Sigrúnu Júlíusdóttur prófessors við HÍ sem er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.

Styrkþegi: Rannsóknarhópur um stöðu barns við andlát foreldris.

Tengiliður: Gunnjóna Una Guðmundsdóttir.

3. Bjöllukór Tónstofu Valgerðar

Tónstofa Valgerðar er viðurkenndur tónlistarskóli þar sem fram fer tónlistarsérkennsla. Nemendur eru einstaklingar á öllum aldri sem vegna sérþarfa, skertrar færni eða sjúkdóma þarfnast sértækra kennsluaðferða og breyttrar námsframvindu. Bjöllukór Tónstofunnar sem heldur upp á tvítugsafmæli sitt á skólaárinu hefur verið í framvarðarsveit skólans. Í tilefni af afmæli Bjöllukórsins og þrítugsafmæli Tónstofunnar er veittur styrkur til kaupa á nýjum bjöllum handa kórnum en þess má geta að Sumargjöf styrkti einmitt kórinn til kaupa á bjöllum við stofnun hans árið 1996.

Styrkþegi: Tónstofa Valgerðar.

Tengiliður: Valgerður Jónsdóttir.

4. Ævintýrið um norðurljósin – nýtt íslenskt tónlistar- og dansverk

Ævintýrið um Norðurljósin er sýning fyrir börn í bland við tónlist, dans og leik. Hún fjallar um ást Tröllastelpu og Álfadrengs, sjávarguðinn Njörð og eiginkonuna Skaði, Álfadrottningu og íbúa heimanna sjö. Sýningin er samstarfsverkefni margra listamanna; þeir eru: Alexandra Chernishovu tónskáld, Evgenia Chernyshova textahöfundur, Árni Bergmann þýðandi, Anna G. Torfadóttir grafískur listamaður, Guðrún Ásmundsdóttir sögumaður og leikstjóri og Jón Hilmarsson ljósmyndari. Markmið verkefnisins er að kynna nýja tónsköpun, styðja nýtt íslenskt tónlistar- og dansverk og sögu fyrir börn og nálgast börnin í gegnum fjölbreytt listform.

Styrkþegi og tengiliður: Alexandra Chernyshova.

5. Maxímús Músíkús fer á fjöll – íslensk útgáfa, bók og geisladiskur

Fjármögnun á gerð bókar og geisladisks á flutningi framhaldssögu um músikölsku músina, Maxímús Músikús. Sögurnar um Maxa eru skemmtisögur, sem jafnframt eru óbein fræðsla og veita börnum innsýn í heim tónlistarinnar. Sögurnar um Maxa hafa fengið mjög góðar viðtökur, jafnt hjá börnum sem fullorðnum, innanlands og utan. Nýja sagan heitir Maximús Músikús fer á fjöll og er verkefnið unnið í samvinnu við Sinfóníuhljómsveit Íslands, Fílharmoníuhljómsveit Los Angeles, Forlagið og FÍH.

Verkefnisstjóri: Hallfríður Ólafsdóttir.

6. Fimm vinir í blíðu og stríðu – vetrarævintýri og sumarævintýri

Um er að ræða þróun lestrarkennsluefnis fyrir börn sem ekki eru orðin fulllæs en hafa náð tökum á lestrartækninni. Efninu er ætlað að bæta grunnfærni barna í stafsetningu, mál- og setningarfræði miðað við börn í 2. – 4. bekk. Bækurnar er tvær; þær eru myndskreyttar auk fylgiefnis fyrir skjá og verkefni á vef.

Styrkþegi: Rannveig Lund.

7. Kjarvalsbók fyrir 7 – 11 ára börn

Um er að ræða bók um Jóhannes S. Kjarval listmála, líf hans og list, fyrir börn, u.þ.b. 7 – 11 ára. Höfundurinn, Margrét Tryggvadóttir, hefur áður gefið út barnabók um myndlist, bókina Skoðum myndlist í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur sem kom út árið 2006. Sumargjöf styrkti verkið á sínum tíma en sú bók er eina íslenska barnabókin sem hefur komið út um íslenska myndlist og er hún nú uppseld. Að þessu sinni er viðfangsefnið ævi og störf Kjarvals sem henta vel sem viðfangsefni barnabókar. Þá eru verk hans mörg aðgengileg og hafa yfir sér ævintýrablæ og tengjast þjóðsögum. Styrkurin er ætlaður til greiðslu kostnaðar við myndbirtingar.

Höfundur og tengiliður: Margrét Tryggvadóttir.

8. Lítil hönd í lófa – bók um ættleiðingu barna

Lítil hönd í lófa er bók um ættleidd börn ætluð foreldrum ættleiddra barna. Bókin er byggð á rannsókn höfundar, Jórunnar Elídóttur, sem leiddi í ljós að ættleidd börn glíma við einhvern vanda í lengri eða skemmri tíma eftir ættleiðinguna sem rekja má til frumbernsku barnsins í upprunalandinu. Sumargjöf styrkti það verkefni á sínum tíma. Frá árinu 1978 hafa um 600 börn verið ættleidd til landsins fyrir milligöngu Íslenskrar ættleiðingar og hin síðari ár hefur fjöldi ættleiddra barna með svokallaðar sérþarfir aukist. Að sögn höfundar er lítið til af fræðsluefni á íslensku sem nýst gæti foreldrum og kennurum og mikil þörf fyrir þetta efni bæði fyrir foreldra og skóla.

Höfundur og tengiliður: Jórunn Elídóttir.

9. Sumarnámskeið í handverki fyrir börn

Heimilisiðnaðarfélag Íslands hefur árum saman haldið handverksnámskeið fyrir börn á aldrinum 7 – 14 ára á sumrin og árlega sækja 18 – 25 börn námskeiðin. Námskeiðin hafa notið mikilla vinsælda. Börnin læra að tálga, vefa, mála, gera sultu, jurtalita og margt fleira. Kennarar eru handverks- og listafólk sem vant er að vinna með börnum. Við efnisval er lögð áhersla á náttúruleg efni og endurvinnslu. Heimilisiðnaðarskólinn á talsvert af búnaði fyrir fullorðna en minna af búnaði fyrir börn. Áhöld til tóvinnu, þ.e. kambar, snældur og rokkar fyrir börn eru af skornum skammti og er styrk Sumargjafar ætlað að bæta úr því.

Styrkþegi: Heimilisiðnaðarfélag

Tengiliður: Margrét Valdimarsdóttir, formaður.

10. Fjórða lestrarátak Ævars vísindamanns í 1. – 7. bekk

Veturinn 2014 – 2015 stóð Ævar Þór Benediktsson fyrir Lestrarátaki Ævars vísindamanns. Markmiðið var einfalt að hans sögn; að vekja áhuga barna á lestri á nýjan og skemmtilegan hátt. Átakið virkaði þannig að fyrir hverjar þrjár bækur sem krakkar í 1.-7. bekk lásu fylltu þau út lestrarmiða sem skilað var í sérstakan lestrarátakskassa sem var á hverju skólabókasafni. Í lok átaksins voru allir kassarnir sendir til Ævars  sem dró út fimm börn sem fengu í verðlaun að verða persónur í risaeðluævintýrabók sem bar titilinn Risaeðlur í Reykjavík. Viðbrögðin við átakinu fóru fram úr björtustu vonum og í ljós kom að börnin höfðu lesið yfir 60 þúsund bækur. Þar sem svo vel tókst til endurtók Ævar leikinn og hyggst nú endurtaka leikinn í fjórða sinn næsta ár en að þessu sinni verða verðlaunin fyrir börnin þátttaka í geimverubók.

Styrkþegi: Ævar Þór Benediktsson.

11. Steingrímur Arason – uppeldisfræðilegar hugmyndir hans í ljósi samtíma og nútíma

Steingrímur Arason (1879 – 1951) barnakennari og rithöfundur var fyrsti formaður Sumargjafar. Hann menntaði sig hérlendis og erlendis, í Columbia háskólanum í NY og við Kaliforníuháskála og lauk prófum á báðum skólum, m.a. á sviði uppeldis- og leikskólafræða. Hann flutti heim nýja þekkingu á sviði skólastarfs og gerðist mikilvirkur á því sviði, skrifaði, var í ritnefndum, kenndi við Kennaraskólann og varð fyrsti formaður Sumargjafar. Hann er talinn vera einn hvatamanna þess að Grænaborg var byggð. Verkefninu er m.a. ætlað að gera grein fyrir uppeldisfræðilegum hugmyndum Steingríms, innihaldsgreina ræður hans og rit og gera aðgengilegt.

Styrkþegi: Kristín Dýrfjörð.

styrkir

Styrkveitingar Sumargjafar til málefna barna þann 24. apríl 2016

styrkhafar 2016 minnkuð

Í upphafi árs 2016 auglýsti Sumargjöf eftir umsóknum um styrki til verkefna í þágu barna. Alls bárust 37 umsóknir. Stjórn félagsins komst að þeirri niðurstöðu að veita þrettán styrki að þessu sinni. Eftirtalin verkefni hljóta styrkina (til að fá nánari lýsingu á verkefnunum veljið hvert verkefni fyrir sig):

1. Snillinganámskeið fyrir eldri börn með ADHD.

Á Þroska- og hegðunarmiðstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fer fram sérhæfð greining og meðferð á ADHD. Frá árinu 2008 hefur miðstöðin boðið upp á sérhæft meðferðarnámskeið fyrir 8 – 10 ára börn með ADHD þar sem áherslan er á að kenna börnunum félagsfærni, bætta stjórn á tilfinningum og reiðiköstum, bætta hvatvísisstjórn og minnisþjálfun með tölvuverkefninu Snillingarnir. Erlendar rannsóknir hafa sýnt góðan árangur af námskeiðinu. Vantað hefur námskeið fyrir 10 – 12 ára börn. Ætlunin er að uppfæra námskeiðið þannig að það geti einnig nýst eldri börnum. Styrkurinn er ætlaður til þess að útbúa námskeiðið og viðeigandi gögn fyrir eldri börn einnig og prufukeyra það fyrir fyrsta hópinn haustið 2016. – Styrkþegi: Þroska- og hegðunarmiðstöð (ÞHS) Heilsugæslu höfuðborgarsvæðsins. – Tengiliður: Dagmar Kristín Hannesdóttir.

2. Íslensk tónlistarsaga fyrir börn 7 – 14 ára.

Íslensk tónlistarsaga fyrir börn hefur ekki komið út. Gefin verður út myndskreytt bók og texti miðaður við hæfi 7 – 14 ára barna og mun fylgja bókinni diskur með tóndæmum. Fjallað verður um íslenska tónlistarsögu frá upphafi og sem næst fram til nútímans. Tæpt verður á tónlistarlífinu öllu, hljóðfærum, tónlistarmönnum og tónskáldum þegar þau koma fram, fyrir og um aldamótin 1900. Framsetningin verður í stíl ævintýris þar sem íslenskt tónskáld leiðir fram söguna. Halla Sólveig Þorgeirsdóttir myndlistarmaður mun skreyta bókina og Tónlistarsafn Íslands veitir sérfræðiaðstoð.

– Höfundur og styrkþegi: Jón Hrólfur Sigurjónsson.

3. Að bera kennsl á einhverfu í ung- og smábarnavernd.

Algengi einhverfu hefur aukist umtalsvert hér á landi sem og annars staðar síðustu áratugina. Einkenni einhverfu koma í flestum tilfellum fram á fyrstu tveimur aldursárunum og áhyggjur foreldra vakna snemma. Engu að síður fær 50% barna með einhverfu hér á landi ekki greiningu fyrr en á grunnskólaaldri og þau missa þar af leiðandi af sérhæfðri snemmtækri íhlutun og viðeigandi þjónustu á þeim aldri þegar rannsóknir sýna að mests árangurs er að vænta. Markmið verkefnisins er að stuðla að því að fleiri börn með einhverfu finnist fyrr í ung- og smábarnavernd hér á landi en nú er raunin. Það verður gert með því að –

1. Efla þekkingu á einkennum einhverfu hjá ungum börnum í heilsugæslunni.

2. Skima fyrir einkennum einhverfu hjá öllum börnum sem koma til reglubundins eftirlits með þroska í ung- og smábarnavernd við 30 mánaða aldur.

3. Þróa verkferla við skimun og tilvísun í frekari athugun og snemmtæka íhlutun gefi niðurstöður tilefni til þess.

Um er að ræða formlegt rannsóknarverkefni til að meta árangur ofangreindra aðgerða eða svokallaða framvirka samanburðarrannsókn. Niðurstöður rannasóknarinnar ættu að nýtast við upplýsta ákvörðunartöku um hvort skimun fyrir einhverfu hjá öllum börnum í tengslum við ung- og smábarnavernd eigi rétt á sér á Íslandi. Rannsóknin er samstarfsverkefni Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. – Tengiliður: Sigríður Lóa Jónsdóttir.

4. Rannsókn á stöðu barna sem misst hafa foreldri úr krabbameini.

Rannsóknin er þríþætt og er fyrsta hluta hennar lokið. Í fyrsta hluta voru tekin hópviðtöl við hópa fagfólks úr ólíkum faggreinum og voru niðurstöður rýnihópviðtalanna gefin út í greinargerð í Ritröð Rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd. Í öðrum hluta rannsóknarinnar sem nú er að hefjast verða tekin einstaklingsviðtöl við eftirlifandi maka og foreldra látna foreldrisins (afa og ömmu barnsins). Í þriðja hluta rannsóknarinnar verður síðan rætt við ungmenni sem misst hafa móður úr krabbameini. Mikil þörf er á að gera rannsókn á þessu efni en engin slík rannsókn hefur verið gerð á Íslandi. Niðurstöður verða gefnar út í skýrslu og munu þær veita innsýn inn í málefnið og er einnig koma að gagni við endurskoðun á löggjöf varðandi aðstæður og aðbúnað barna. Rannsóknarhópurinn samanstendur af nokkrum sérfræðingum á LSH, Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands og dr. Sigrúnu Júlíusdóttur prófessors við HÍ sem er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.

– Styrkþegi: Rannsóknarhópur um stöðu barna sem misst hafa foreldri úr krabbameini. – Tengiliður: Gunnjóna Una Guðmundsdóttir.

5. Síðasta lestrarátak Ævars vísindamanns.

Veturinn 2014 – 2015 stóð Ævar Þór Benediktsson fyrir Lestrarátaki Ævars vísindamanns. Markmiðið var einfalt að hans sögn; að vekja áhuga barna á lestri á nýjan og skemmtilegan hátt. Átakið virkaði þannig að fyrir hverjar þrjár bækur sem krakkar í 1.-7. bekk lásu fylltu þau út lestrarmiða sem skilað var í sérstakan lestrarátakskassa sem var á hverju skólabókasafni. Í lok átaksins voru allir kassarnir sendir til Ævars sem dró út fimm börn sem fengu í verðlaun að verða persónur í risaeðluævintýrabók sem kom út síðasta vor og bar titilinn Risaeðlur í Reykjavík. Viðbrögðin við átakinu fóru fram úr björtustu vonum og í ljós kom að börnin höfðu lesið yfir 60 þúsund bækur. Þar sem svo vel tókst til hyggst Ævar endurtaka leikinn skólaárið 2016 – 2017 en nú verða verðlaunin þau að fimm börn geta orðið persónur í stórhættulegri vélmennabók í stað risaeðlubókarinnar. – Styrkþegi: Ævar Þór Benediktsson.

6. Litla SOL – Spjallað og leikið með yngstu börnunum 0-3ja ára.

Verkefnið byggir á að þýða og staðfæra bókina Lille SOL – Sprog og leg for de yngste úr dönsku sem inniheldur m.a. leiki sem ætlaðir eru til að þjálfa málþroska barna. Með útgáfu bókarinnar fá leikskólakennarar tæki í hendur til að skipuleggja málörvun yngstu barnanna í leikskólanum með kennslufræði leiksins að leiðarljósi og stuðla þannig að farsælli máltöku og eðlilegri færni barna í íslensku. Bókin er einnig ætluð foreldrum. – Styrkþegi: SOL hópurinn. – Tengiliðir: Margrét Tryggvadóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir.

7. Útgáfa á Pétri og úlfinum eftir Prokofiev í jazzútgáfu fyrir börn.

Verkefnið felst í útgáfu á Pétri og úlfinum eftir Prokofiev en í jazzútgáfu fyrir börn. Að útgáfunni stendur Stórsveit Reykjavíkur með Pamelu De Sensi og Sigurð Flosason

saxofónleikara í forsvari í samstarfi við Stefán Karl Stefánsson leikara. Oliver Nelson jazztónlistarmaður bjó til þessa útgáfu af Pétri og úlfinum sem er án sögumanns en þessi nýja framsetning verður með leikara í hlutverki sögumanns og er það líklega fyrsta útgáfan í þeirri mynd og það á íslensku. Útgáfan er ætluð 5 – 15 ára börnum og gæti nýst í tónmenntakennslu í grunnskólum og tónlistarskólum þar sem leitast er við að kynna börnum mismunandi tónlistarstefnur. Útgáfan verður í formi myndskreyttrar bókar og geisladisks. Myndlistarmaður er Sigrún Eldjárn. Útgáfutónleikar verða á Listahátíð 2017 í Hörpu. – Styrkþegi: Stórsveit Reykjavíkur. – Tengiliður: Pamela De Sensi.

8. Þróun á námsefni í Díalektískri atferlismeðferð fyrir unglinga með sjálfskaðandi hegðun.

Verkefnið felst í gerð námsefnis í hópmeðferðarforminu Díalektísk atferlismeðferð (DAM) fyrir unglinga og foreldra þar sem stuðst er við bókina DBT® Skills Manual for Adolescents eftir Jill H. Rathus o.fl. Umsækjendur starfa báðir sem meðferðaraðiliar í bráðateymi BUGL þar sem þær hafa séð aukningu á komum unglinga með sjálfskaða, viðvarandi sjálfvígshugsanir og endurteknar sjálfsvígtilraunir. DAM meðferðarformið var innleitt til að svara meðferðarþörf þessa hóps og hefur nýst mjög vel. Í ljós hefur komið þörf fyrir stytta útgáfu á DAM meðferðinni á íslensku og eru umsækjendur að hefja þróunarvinnu við það verkefni sem nota mætti utan BUGL, t.d. á heilsugæslustöðvum og þjónustumiðstöðvum. – Styrkþegar: Edda Arndal og Lára Pálsdóttir.

9. Málhljóðamælir – íslenskt smáforrit sem skimar framburð og hljóðkerfisþætti.

Verkefnið felst í að þróa skimunarpróf ,,Málhljóðamæli” í smáforrit fyrir spjaldtölvur sem verði notað í öllum skólum á Íslandi til að skima framburð og hljóðkerfisþætti barna. Málhljóðamælirinn verður skimunartæki sem metur hvaða börnum þarf sérstaklega að gefa gaum vegna framburðar og gefur strax niðurstöður um getu einstaklings og leggur fram tillögur um næstu skref. Einnig má nota mælinn til að fylgjast með framförum og breytingum hjá börnum. Prófið er sérstaklega ætlað leik- og grunnskólakennurum, talmeinafræðingum, sérkennurum, foreldrum og öðrum áhugasömum. Ekki er til neitt sambærilegt íslenskt próf sem skimar þessa þætti. Til er próf sem skimar málþroska íslenskra barna en ekkert skimunarpróf er til í íslenskum framburði fyrir þá sem starfa með börnum. – Styrkþegi: Bryndís Guðmundsdóttir.

10. Koma norska hópsins Landing á UNGA – Alþjóðlega sviðslistarhátíð fyrir unga áhorfendur.

ASSITEJ eru alþjóðleg samtök um leikhús fyrir unga áhorfendur en Íslandsdeild samtakanna hefur verið starfrækt allt frá árinu 1990. Yfirlýst markmið Íslandsdeildarinnar er að standa vörð um leikhús fyrir börn og ungt fólk með því m.a. að efla samskipti listafólks sem starfar á þessum vettvangi á Íslandi og hvetja það til alþjóðlegs samstarfs. Kjarni starfseminngar hérlendis frá árinu 2013 hefur verið árleg alþjóðleg sviðslistahátíð fyrir unga áhorfendur í Reykjavík. Hátíðin er sjálfstæð en haldin samhliða og í góðu samstarfi við Barnamenningarhátið í Reykjavík. Tjarnarbíó hefur verið miðstöð hátíðarinnar frá upphafi og frítt er inn á allar sýningar og viðburði hátíðarinnar. Fyrir hátíðina í ár var boðið tveimur erlendum hópum. Annar hópurinn er norski hópurinn Landing með sýninguna Safarium sem er danssýning sérstaklega samin fyrir börn og ungmenni með sérþarfir og verður hún sýnd í samstarfi við Klettaskóla. Vegna sérþarfa nemenda í Klettaskóla geta aðeins 15 áhorfendur verið á

hverri sýningu og því verða sýningar að vera 6 í stað 3ja sem er sá fjöldi sem UNGI getur fjármagnað. Styrk Sumargjafar er ætlað að fjármagna þessar þrjár umframsýningar. – Styrkþegi: ASSITJE á Íslandi. – Tengiliður: Vigdís Jakobsdóttir.

11. Vera og vatnið.

Vera og vatnið er leikskólasýning fyrir 2ja – 5 ára börn. Sviðslistahópurinn Bíbí og blaka sérhæfir sig í danssýningum fyrir leikskólabörn. Nefna má sýningarnar Skýjaborg og Fetta Bretta sem báðar voru frumsýndar í Þjóðleikhúsinu og hafa farið víða og eru enn á sýningarferðalögum hérlendis og erlendis. Næsta verk er Vera og vatnið sem er danssýning fyrir börn á aldrinum 2ja – 5 ára. Verkið fjallar um veruna Veru og tilraunir hennar og upplifanir í veðri og vindum. Vera leikur sér einnig með hljóð og sérstaklega röddina, blástur og andardráttinn. Sýningin er 20 – 30 mínútur að lengd en við sýningartímann bætist leikstund þar sem börnin fá að skoða leiknyndina og hitta veruna Veru. Að sýningunni standa Tinna Grétarsdóttir danshöfundur og Sólrún Sumarliðadóttir tónskáld. – Styrkþegi: Bíbí & blaka. – Tengiliður: Tinna Grétarsdóttir.

12. Kelerí, kynfæri, kynlíf – handbók um hjartans mál fyrir ungt fólk.

Verkefnið er handbók fyrir ungt fólk um eigin líkama, samskipti, samþykki, kynhneigð, kynvitund og kynhegðun. Handbókin er byggð á faglegri þekkingu höfundarins, Sigríðar Daggar Arnardóttur, sem kynfræðings en einnig af reynslu hennar af sex árum í kynfræðslu unglinga um allt land. Að sögn Sigríðar, miðast bókin við að svara ungu fólki á hreinskilinn hátt um kynlíf, ástarsambönd, eigin líkama og þennan umbrotstíma sem fylgir því að uppgötva sjálfan sig og aðra. Krista Hall sem er grafískur hönnuður myndskreytir bókina og Sunna Dís Másdóttir ritstýrir og prófarkales bókina. Miðað er við að bókin komi út haustið 2016. – Styrkþegi: Sigríður Dögg Arnardóttir.

13. Rokksmiðjur fyrir 10 til 16 ára stelpur og transkrakka.

Stelpur rokka! eru sjálfboðaliðasamtök sem starfa eftir femínískri hugsjón að því markmiði að bjóða upp á valdeflandi tómstundarstarf fyrir ungar stelpur og transkrakka á Íslandi. Í þau 4 ár sem rokkbúðirnar hafa starfað hafa færri komist að en vilja í rokkbúðirnar þar sem stelpur spila á hljóðfæri, spila í hljómsveit og semja lög saman. Nú er verið að bjóða upp á fjölbreyttara úrval námskeiða en verið hefur, sérstaklega með það í huga að bjóða stúlkunum upp á að kynnast hliðum tónlistarstarfs sem eru taldar mjög karllægar. Fyrirhugað er að halda 8 dags- og helgarlangar rokksmiðjur haustið 2016 fyrir allt af 120 stelpur og transkrakka á aldrinum 10 – 12 ára annars vegar og 13 – 16 ára hins vegar. Styrkur Sumargjafar mun nýtast til að bjóða upp á allt að 40 frí pláss í rokksmiðjurnar en lykilhluti af starfsemi Stelpur rokka! er að vísa engri stúlku frá sökum fjárskorts. – Styrkþegi: Stelpur rokka! – Tengiliður: Áslaug Einarsdóttir.

 

Um Barnavinafélagið Sumargjöf.

Félagið var stofnað á sumardaginn fyrsta vorið 1924 og er því liðlega 90 ára. Lengst af annaðist Sumargjöf rekstur dagheimila og leikskóla Reykjavíkurborgar, auk eigin heimila, eða allt fram til ársins 1978, þegar Reykjavíkurborg yfirtók reksturinn. Á undanförnum árum hefur Sumargjöf haslað sér völl sem styrktaraðili ýmissa málefna sem varða heill barna. Eru styrkveitingarnar nú liður í því starfi en einnig má nefna að Sumargjöf styrkir ýmis önnur verkefni. Félagið er t.d. aðili að Verðlaunasjóði íslenskra barnabóka og styrkir sjóðinn með föstu framlagi

styrkir

Afhending styrkja 2016

Í ár bárust Sumargjöf 37 áhugaverðar og fjölbreyttar umsóknir um styrki á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna. Stjórn Sumargjafar hefur samþykkt að styrkja 13 verkefni. Formleg afhending styrkja fer fram sunnudaginn 24. apríl kl. 14:00 í leikskólanum Grænuborg, Eiríksgötu 2. Styrkhafar fá tilkynningu og boð um að veita styrkjunum móttöku. Stjórn Sumargjafar þakkar öllum umsækjendum fyrir að hafa sótt um. Umsækjendur sem ekki hlutu styrk að þessu sinni verður tilkynnt um það